Μουσεία και σύνορα

Συνέδριο στον Τσαμαντά

Το Κέντρο Ευρωπαϊκών Σπουδών (KEΣ) του Πανεπιστημίου West of England (Δυτικής Αγγλίας, (UWE) στο Μπρίστολ διοργάνωσε στον Τσαμαντά και στους χώρους του Μουσείου Λαογραφίας στις 15 και 16 Σεπτεμβρίου 2005 ένα επιτυχές συνέδριο με θέμα Κοινή ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά - Μουσεία, σύνορα, πολιτιστική αντίληψη και επικοινωνία μεταξύ παραμεθορίων περιοχών.

Το ΚΕΣ δημιούργησε ένα ενδιαφέρον φόρουμ ανταλλαγής ιδεών καθώς και ένα δίκτυο συνεργασίας για την διερεύνηση της λειτουργίας των μουσείων στις παραμεθόριες περιοχές και για την προβολή της Ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς. Το συνέδριο σχεδιάστηκε ώστε να διευκολυνθεί ο διάλογος καθώς και η κατανόηση ειδικών πολιτιστικών θεμάτων για πολιτικές οικονομικής αναγέννησης στις παραμεθόριες περιοχές μέσα σε ένα ευρύτερο κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό και πολιτιστικό πλαίσιο.
Στην διάσκεψη συμμετείχαν ειδικοί στην τοπική-περιφερειακή ανάπτυξη και στην ανάπτυξη των μουσείων από την Ελλάδα, Βρετανία, Γερμανία, Ισπανία, και Αμερική. Η μικρή, διακεκριμένη ομάδα (20 συμμετέχοντες) περιελάμβανε ειδικούς μουσείων, σχεδιαστές πολιτικής, ειδικούς στην πολιτιστική ανάπτυξη, ακαδημαϊκούς Ευρωπαϊκών Σπουδών και τοπικούς διοικητικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων και τριών παραγόντων από την γειτονική Αλβανία.
Εκπρόσωποι τον τοπικών αρχών και πάνω από εκατό άτομα παρακολούθησαν τις εισηγήσεις κατά την πρώτη μέρα του συνεδρίου. Τους συνέδρους χαιρέτισαν ο Νομάρχης Θεσπρωτίας, ο δήμαρχος Φιλιατών, ο πρόεδρος της κοινότητας Τσαμαντά, ο εκπρόσωπος της Αδελφότητας Τσαμαντιωτών Αγ. Γεώργιος του Worcester, MA, Αμερικής και ο ιδρυτής του λαογραφικού μουσείου Τσαμαντά.

Η διάσκεψη οργανώθηκε από κοινού από το ΚΕΣ με την υποστήριξη της Αδελφότητας Τσαμαντιωτών Αγ. Γεώργιος του Worcester, του δήμου Φιλιατών, της νομαρχίας Θεσπρωτίας, της κοινότητας Τσαμαντά, του Μουσείου Λαογραφίας του Τσαμαντά και της Βρετανικής Ακαδημίας (και σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο Ιωαννίνων). Οι ξένοι συμμετέχοντες έμειναν ενθουσιασμένοι από το φυσικό περιβάλλον, την ιστορία, και την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής της Μουργκάνας, όπως επίσης απο τις εξαιρετικές δυνατότητες οικονομικής ανάπτυξης, ιδιαιτέρως δια μέσου διασυνοριακής συνεργασίας με την νότια Αλβανία υπό την μορφή των Ευρωπεριφερειών. Οι οργανωτές θα συντάξουν μέχρι το τέλος Οκτωβρίου μια έκθεση στην Αγγλική η οποία θα υποβάλλει συστάσεις-εισηγήσεις για την πολιτιστική ανάπτυξη του χωριού και της ευρύτερης περιοχής.